Minilex - Lakipuhelin

Yksinkertaistettu saneerausmenettely ja kuulutuksen toimittamatta jättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun velallinen on tehnyt hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, voidaan selvittäjä jättää määräämättä, mikäli kukaan ei ole tehnyt esitystä selvittäjän määräämisestä tai muutenkaan vaatinut sitä. Jos hakemuksen on tehnyt velkoja, selvittäjä voidaan jättää määräämättä, mikäli velallisen tunnetuille velkojille ennen menettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekemistä varataan tilaisuus määräajassa antaa asiassa kirjallinen lausuma eikä kukaan myöskään vaadi selvittäjän määräämistä. Menettelyn alettua selvittäjä voidaan määrätä velkojan tai velallisen vaatimuksesta.

Tuomioistuin voi myös määrätä selvittäjän, vaikka sitä ei olisi vaadittu, jos sen erityisestä syystä katsotaan olevan tarpeen. Vaikka selvittäjän määräämistä olisikaan vaadittu, tuomioistuin voi jättää selvittäjän määräämättä, jos on erityisiä syitä katsoa, ettei selvittäjän määrääminen ole saneerausohjelman valmistelun tai velkojien edun valvomisen kannalta tarpeen. Edellä kerrottua sovelletaan vastaavalla tavalla myös velkojatoimikuntaan.

Kuulutuksen toimittamatta jättäminen on myös osa yksinkertaistettua saneerausmenettelyä. Saneerausmenettelyn hakijan vaatimuksesta ja velallisen tunnettujen velkojien suostumuksella tuomioistuin voi päättää, että kuulutus menettelyn alkamisesta jätetään toimittamatta. Tuomioistuin voi kuitenkin julkaista kuulutuksen, jos sen erityisestä syystä katsotaan olevan tarpeen. Velkoja, joka ei ole saanut tietoa päätöksestä saneerausmenettelyn alkamisesta voi käyttää oikeuksiaan ja vaatia suoritusta saatavalleen normaalisti, vaikka kuulutusta ei toimitettaisikaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa