Minilex - Lakipuhelin

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta täytyy toimittaa asiassa toimivaltaisen tuomioistuimen kansliaan kirjallisessa muodossa. Mikäli hakemus tehdään silloin kun velallista koskevan konkurssihakemus on vireillä, se voidaan antaa tuomioistuimelle istunnossa, jossa käsitellään konkurssihakemusta. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys velallisesta. Velallisen on lisäksi liitettävä hakemukseensa selvitys velkojistaan, veloistaan ja niiden vakuuksista sekä taloudellisesta tilanteestaan.

Mikäli velallinen ei ole tehnyt hakemusta yhdessä velkojiensa kanssa eivätkä velkojat ole puoltaneet hakemusta, velallisen on selvitettävä hakemuksessaan taloudellisten vaikeuksiensa keskeiset syyt sekä se, miten velallisen toimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa. Lisäksi velallisen tulee mainituissa tapauksissa selvittää, millä varoilla saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset katetaan sekä miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa.

Hakemusta saneerausmenettelyn aloittamisesta ei voida ottaa tutkittavaksi silloin kun jo vahvistettu saneerausohjelma on voimassa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »