Minilex - Lakipuhelin

Poikkeukset maksukieltoon yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyn aloittamista suoraan lain nojalla seuraava velallista koskeva maksukielto ei ole täysin poikkeukseton, vaan maksukieltoon liittyy tiettyjä yrityssaneerauslaissa määräiteltyjä poikkeuksia.

Ensinnäkin maksukiellosta on poikettu vakuusoikeudella asemansa turvanneen velkojan hyväksi. Vakuusvelkojalla on näet oikeus saada maksu velan ehtojen mukaisista, hakemuksen vireilletulon jälkeen erääntyvistä koroista ja muista luottokustannuksista maksukiellon estämättä.

Lisäksi velallisen on maksukiellon estämättä maksettava työntekijöiden palkat ja ja työstä aiheutuneiden kustannusten korvaukset saneeraushakemuksen vireilletuloa edeltäneiltä kolmelta kuukaudelta. Maksukielto koskee myö työntekijöiden palkka- ja kulukorvaussaamisia mikäli selvittäjä ilmoittaa pitävänsä tällaisen velan perustetta tai määrää riitaisena. Velallisen on lisäksi maksettava ennen hakemuksen vireilletuloa kertyneet lomapalkat ja -korvaukset sekä tietyt työnantajan huoltokonttoritoimintaan perustuvat työntekijän saatavat.

Maksukielto ei koske myöskään velallisen lapselle suoritettavaa elatusapua siltä osin kuin elatusavulla olisi ollut etuoikeus hakemuksen vireille tullessa toimitetussa ulosmittauksessa. Maksukiellon estämättä voidaan myös vähäiset velat maksaa ja kuittaukset suorittaa selvittäjän päätöksellä. Maksukiellon estämättä voidaan myös, jollei selvittäjä toisin päätä, jatkaa pankissa olevan luotollisen maksuliikennetilin tilisuhdetta ja velalliselle tulevien maksujen ohjaamista tällaiselle tilille sekä lukea tilille kertyvät suoritukset pankin tiliin liittyvän luottosaatavan lyhennykseksi.

Maksukielto ei lopulta koske myöskään velallisen perustamalta eläkesäätiöltä otetun lainan lyhennyksiä ja korkoja sikäli kuin niiden maksaminen on välttämätöntä säätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa