Minilex - Lakipuhelin

Velallisen velvollisuudet ja salassapitovelvollisuus yrityssaneerauksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velallinen on velvollinen antamaan tuomioistuimelle, selvittäjälle ja velkojatoimikunnalle näiden vaatimat tarpeelliset tiedot seikoista, joilla saattaa olla merkitystä saneerausmenettelyn ja saneerausohjelman kannalta.

Velallinen on velvollinen myös myötävaikuttamaan siihen, että velkojatoimikunta ja selvittäjä voivat asianmukaisesti hoitaa tehtävänsä ja että saneerausmenettely voidaan onnistuneesti ja asianmukaisesti saattaa päätökseen.

Mikäli velallinen laiminlyö tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuutensa tai muun hänelle lain mukaan kuuluvan velvollisuuden, tuomioistuin voi velvoittaa hänet täyttämään sen määräajassa ja asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon.

Selvittäjä, velkojatoimikunnan jäsen tai velkoja sekä näiden palveluksessa oleva henkilö tai näiden käyttämä avustaja tai asiantuntija ei saa luvatta ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen velallisen taloudellista asemaa, liikesuhteita taikka yrityssalaisuutta koskevia seikkoja, jotka hän on saneerausmenettelyn yhteydessä saanut tietoonsa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa