Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku saneerausmenettelyprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyä tai saneerausohjelma asiaa koskeviin tuomioistuimen päätöksiin saa hakea muutosta, mikäli muutoksenhakua ei ole erikseen kielletty tai kysymys ei ole asian käsittelyä koskevasta ratkaisusta.

Mikäli päätökseen, jolla hakemus saneerausmenettelystä on hylätty, on haettu muutosta ja velallinen on asetettu konkurssiin ennen asian ratkaisemista muutoksenhakutuomioistuimessa, konkurssi raukeaa, jos saneerausmenettely aloitetaan. Konkurssin aikana syntyneet velat rinnastetaan saneerausmenettelyn aikana syntyviin velkoihin.

Jos saneerausmenettely aloitetaan muutoksenhakutuomioistuimen päätöksellä ja tällöin on vireillä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, hakemus konkurssiin asettamisesta raukeaa kun saneerausohjelma vahvistetaan.

Saneerausmenettelyn aloittamista koskevan asian ratkaisseen tuomioistuimen on toimitettava muutoksenhakuhakemus sen käsittelevälle tuomioistuimelle viipymättä. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »