Minilex - Lakipuhelin

Velkojatoimikunta yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojatoimikunta on velkojien yhteinen edustaja yrityssaneerausmenettelyssä. Tuomioistuimen on määrättävä velkojatoimikunta hakijan, velkojan tai selvittäjän vaatimuksesta. Velkojatoimikuntaa ei tarvitse asettaa jos se on velkojien pienen lukumäärän tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeetonta.

Velkojatoimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Velkojien on oltava velkojatoimikunnan kokoonpanossa tasapuolisesti edustettuna. Velkojatoimikunta voidaan määrätä myös siten, että siinä ovat edustettuina velallisen toiminnan kannalta keskeiset velkojat. Tällainen järjestely tulee kyseeseen jos se edistää velkojatoimikunnan tehokasta toimintaa.

Velkojatoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana elimenä ja avustaa selvittäjää tämän tehtävän suorittamisessa sekä valvoa selvittäjän toimintaa velkojien hyväksi. Velkojatoimikunnan kuuluu saada tietoja tehtävänsä suorittamiseksi selvittäjältä asian edellyttämässä laajuudessa.

Jos velkojatoimikunnan jäsen on sopimussuhteessa velallisen kanssa, ei hän saa osallistua tuota sopimussuhdetta koskevan asian käsittelyyn. Velkojatoimikunnan jäsen ei myöskään saa ottaa osaa velallisen ja kolmannen henkilön välisen sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa velallisen tai jonkun velkojan etujen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa