Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvelvollisuus yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos joku tahallaan tai huolimattomuudesta panee vireille ilmeisen perusteettoman hakemuksen saneerausmenettelystä, on hän velvollinen korvaamaan vahingon, joka velalliselle tai velkojalle hänen toimintansa vuoksi aiheutuu.

Selvittäjä on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä hoitaessaan virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut velalliselle, velkojalle, takaajalle tai vakuuden asettajalle. Työnantajana selvittäjä vastaa edellä mainituille henkilöille aiheutetusta vahingosta siten kuin vahingonkorvaukseen liittyvässä lainsäädännössä asiasta säädetään. Edellä mainittu selvittäjää koskeva vahingonkorvausvelvollisuus koskee vastaavasti myös velkojatoimikunnan jäsentä.

Jos joku tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo laissa määritellyn salassapitovelvollisuuden, on hän velvollinen korvaamaan velalliselle tämän vuoksi aiheutuneen vahingon. Mikäli velallinen perintäkiellon aikana luovuttaa saatavan siten, että velkoja menettää mahdollisuutensa kuittaukseen, velallisen on korvattava velkojalle tästä aiheutunut vahinko.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »