Minilex - Lakipuhelin

Uuden luoton etuoikeudesta yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi selvittäjän hakemuksesta määrätä, että menettelyn aikana otettavalla, päätöksessä yksilöidyllä luotolla on sama tai parempi etuoikeus luoton vakuudeksi asetettavaan velallisen omaisuuteen kuin saneerausvelalla, josta sama omaisuus on vakuutena. Edellytyksenä on, että tällainen järjestely on menettelyn aikana tarvittavan rahoituksen saamiseksi välttämätön eikä se merkittävästi lisää niiden velkojien riskiä, joiden osalta turvaavan vakuuden tuottama etuoikeusasema heikentyisi. Muiden vakuusvelkojan riskiä koskeva vaatimus merkitsee sitä, että vakuuden todennäköisen arvon tulee edelleenkin riittää kattamaan myös näiden velkojien saatavat tai - jos asia tulee ratkaistavaksi saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä - että kyseisten vakuusvelkojen voidaan katsoa tulevan saneerausohjelman avulla turvatuksi niin varmalla tavalla, ettei etuoikeusaseman heikkeneminen olennaisesti vaaranna heidän asemaansa Järjestely ei vaikuta mainittujen velkojien asemaan vakuusvelkojina.

Mikäli kysymyksessä on kiinnitykseen tai muuhun kirjaamistoimenpiteeseen perustuva vakuus, tuomioistuimen määräämä etuoikeusjärjestyksen muutos on selvittäjän tai uuden velkojan hakemuksesta merkittävä asianomaiseen kiinnitys- tai kirjaamisrekisteriin ja se tulee voimaan siitä päivästä, jolloin tällainen hakemus tehdään. Jos kysymyksessä on muunlainen vakuus, etuoikeusjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun sitä koskeva tuomioistuimen päätös on annettu tiedoksi niille vakuusvelkojille, joiden etuoikeusasema heikkenee.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »