Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelman vahvistamisen esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausohjelmaa ei voida velkojien yksimielisesti tai määräenemmistöllä antamasta suostumuksesta huolimatta vahvistaa jos ohjelman sisältö loukkaa velallisen, velallisyrityksen yhtiömiehen tai osakkeenomistajan taikka sivullisen oikeutta tai oikeutettua etua taikka on tämän kannalta kohtuuton tai ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että ohjelman toteutumiselle on edellytykset.

Velkojien hyväksymisestä huolimatta saneerausohjelman vahvistaminen estyy myös, mikäli ohjelman sisältö ei hyväksymistä vastaan äänestäneen velkojan osalta ole velkajärjestelykeinojen osalta lain mukainen tai täytä laissa määriteltyä yhdenvertaisuuden vaatimusta. Saneerausohjelmaa ei voida vahvistaa tilanteessa, jossa ohjelmassa on sen hyväksymistä vastaan äänestäneen vakuusvelkojen osalta poikettu vakuusvelan yrityssaneerauslaissa turvatusta asemasta.

Saneerausohjelmaa ei voida velkojien hyväksymisestä huolimatta vahvistaa myöskään jos ohjelman hyväksymistä vastaan äänestänyt muu velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänelle ohjelman mukaan tuleva suoritus olisi arvoltaan pienempi kuin mitä hän saisi velallisen konkurssissa ilman yrityssaneeraukseen liittyvän lainsäädännön ehtojen soveltamista. Mikäli ohjelmaan sisältyy velallisyrityksen, sen liiketoiminnan tai varallisuuden tai näiden osan luovutus toiminnallisena kokonaisuutena ja ohjelman hyväksymistä vastaan äänestänyt velkoja saattaa todennäköiseksi, että ohjelman mukainen luovutus johtaa tulokseen, joka on taloudellisesti epäedullisempi kuin mitä voitaisiin saavuttaa muulla tavoin, ohjelman vahvistaminen estyy.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa