Minilex - Lakipuhelin

Vakuuden arvon suojaaminen yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vakuusvelkojan asema yrityssaneerauksessa on tavanomaisen velkojan asemaa turvatumpi. Vakuusvelkojan velan suojattu osa määrittyy vakuusvelan käsitteen kautta. Vakuusvelkana pidetään sellaista saneerausvelkaa, jonka vakuudeksi velkojalla on tehokas esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan tai velallisen hallinnassa olevaan omaisuuteen, siltä osin kuin vakuuden arvo menettelyn alkaessa olisi riittänyt kattamaan velkojan saatavan määrän rahaksimuuttokustannusten ja paremmalla etuoikeudella suoritettavien saatavien vähentämisen jälkeen. Jos vakuuden arvo edellä määritellyllä tavalla kattaa esimerkiksi vain puolet koko velkasummasta, on puolet velan määrästä vakuusvelkaa.

Vakuusvelkojan asemaa suojataan vakuusvelan määrittelyn ja siitä seuraavien oikeusvaikutuksen lisäksi myös suojaamalla vakuuden arvon säilymistä saneerausmenettelyssä. Vakuusvelkojalla on lain mukaan oikeus korvaukseen sellaisesta vakuusomaisuuden arvon alenemisesta, joka johtuu omaisuuden käyttämisestä velallisen toiminnassa yrityssaneerauslaissa tarkoitetun kiellon voimassaoloaikana. Vakuuden arvon alenemisesta velkojalle suoritettu korvaus luetaan vakuusvelan lyhennykseksi. Velallisen on pidettävä saneerausvelan vakuutena oleva, perintäkiellon piiriin kuuluva omaisuus asianmukaisesti vakuutettuna vahingon varalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »