Minilex - Lakipuhelin

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityssaneerausta tulee hakea hakemuksella saneerausmenettelyn aloittamisesta. Hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi voivat tehdä velallinen, velkoja, velkojien ryhmä ja todennäköinen velkoja. Hakemukseen tulee liittää tietyt velallista ja tämän taloudellista tilannetta kuvaavat asiakirjat, kuten kaupparekisteriote tai ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, velallisen omistussuhteista, tilinpäätösasiakirjoista, selvitys velallisen liiketoiminnan alasta, velkojista, veloista ja varoista. Tarkemmin näistä liitteistä säädetään asetuksella.

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta jätetään toimivaltaiseen tuomioistuimeen (käräjäoikeuteen), jolloin hakemus tulee vireille. Tuomioistuimen puolestaan täytyy viipymättä ilmoittaa saneerausmenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sellaiselle tuomioistuimelle, joka hakemuksen vireille tullessa on toimivaltainen velallisen yrityksen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa. Tämä tiedonanto turvaa sen, että saneerausmenettelyn etusija suhteessa konkurssiin toteutuu osana käytännön lainkäyttöä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »