Minilex - Lakipuhelin

Nopea saneerausohjelman vahvistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli ei ole olemassa laissa määriteltyä estettä, voidaan saneerausmenettely suorittaa tavanomaista nopeammine ja vahvistaa saneerausohjelma nopeasti. Saneerausohjelman nopea vahvistaminen edellyttää, että saneerausohjelma täyttää sen hyväksymistä vastustaneiden velkojien osalta laissa määrätyt velkojan oikeussuojaksi säädetyt vähimmäistakeet. Nopeutetussa saneerausohjelman vahvistamisessa ei noudateta saatavien riitauttamista, väitteiden käsittelyä sekä ohjelmaehdotuksen käsittelyä, tiedoksiantoa ja äänestysmenettelyä koskevia säännöksiä.

Saneerausohjelman nopea vahvistaminen on mahdollista, jos menettelyssä on saatu kirjallinen hyväksyntä kaikilta sellaisilta tunnetuilta velkojilta, joiden saatavat ovat velkojien saatavien kokonaismäärästä yhteensä vähintään 80 prosenttia sekä jokaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 5 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä. Nopeaan saneerausmenettelyn vahvistamiseen vaaditaan myös velallisen kirjallinen lausuma.

Tuomioistuimelle on ohjelmaehdotuksen yhteydessä toimitettava myös selvitys siitä, miten ja milloin niille velkojille, jotka eivät ole hyväksyneet ehdotusta, on annettu tieto ehdotuksesta ja varattu tilaisuus lausua siitä mielipiteensä. Lisäksi vaaditaan ehdotusta vastustaneiden velkojien kirjalliset lausumat. Edellä mainittu kuuluu myös yksinkertaistettuun saneerausmenettelyyn.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa