Minilex - Lakipuhelin

Selonteko maksuohjelman toteuttamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausvelkojien etu vaatii näitä saamaan jatkuvasti tietoa siitä, noudattaako velallinen tälle vahvistettua saneerausohjelmaa. Velkojien tiedonsaantioikeutta on pidetty siinä määrin merkittävänä, että siitä on otettu nimenomainen säännös yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin.

Yrityssaneerauslain mukaan tuomioistuimen määräämän valvojan, tai mikäli valvojaa ei ole, velallisen on määräajoin annettava velkojatoimikunnalle ja velkojille selonteko saneerausohjelman toteuttamisesta. Selonteon määräajat voidaan asettaa saneerausohjelmassa tai sen vahvistamista koskevassa päätöksessä. Mikäli asiasta ei ole saneerausohjelmassa tai muuten erikseen määrätty, selonteko on annettava kuuden kuukauden välein.

Saneerausohjelman päätyttyä valvojan, tai mikäli sellaista ei ole, velallisen on viipymättä annettava velkojatoimikunnalle ja velkojille loppuselonteko saneerausohjelman toteutumisesta. Loppuselonteko on toimitettava myös asian käsitelleelle käräjäoikeudelle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa