Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman muuttaminen yrityssaneerauksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vahvistetussa ohjelmassa olevan kirjoitus- tai laskuvirheen tai muun niihin rinnastettavan selvän virheen korjaamiseen sovelletaan samoja perusteita kuin tuomion korjaamiseenkin. Sama on voimassa, jos velan määrä on velan lyhennyksen vuoksi tai muusta siihen rinnastettavasta syystä merkitty virheellisesti maksuohjelmaan. Teknisen virheen korjaamiseen ei tarvita täystutkintaista tuomioistuinprosessia, eikä velallisen tai velkojan suostumusta. Tuomioistuin voi myös oikaista ohjelmassa olevan muunlaisen virheen, jos ne, joiden asemaan asia vaikuttaa antavat korjaamiseen suostumuksensa.

Vahvistetun ohjelman mukaisen velkajärjestelyn tai maksuohjelman sisältöä voidaan muuttaa sen velkojan suostumuksella, jonka oikeutta muutos loukkaa. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita silloin kun velkojan saatava on määrältään vähäinen eikä velkojan asema muutoksen vuoksi muutu olennaisesti. Mikäli saneerausvelan määrä tai velkojan oikeus vahvistetaan toisenlaiseksi kuin millaisena se on aikaisemmin lainsäädännön nojalla otettu saneerausohjelmassa huomioon, on ohjelmaa velkojan tai velallisen vaatimuksesta muutettava mikäli velkojan oikeutta koskeva ratkaisu vaikuttaa ohjelman mukaisen velkajärjestelyn tai maksuohjelman sisältöön. Maksuohjelmaa muutettaessa velkoja on velkajärjestelyissä asetettava yhdenvertaiseen asemaan muiden samassa asemassa olevien velkojien kanssa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa