Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelman toteuttamisen seurannasta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausohjelman seurantaa varten voidaan määrätä valvoja, jonka tehtävänä on valvoa saneerausohjelman toteuttamista velkojien lukuun. Valvojan tehtäviin kuuluu tehtäväänsä suorittaessa ottaa huomioon yrityssaneerauslain säännökset ohjelman muuttamisesta, lisäsuoritusten vaatimisesta, velkajärjestelyn raukeamisesta ja saneerausohjelman raukeamisesta. Valvojan tehtävänä on myös huolehtia sellaisista ohjelman mukaisista toimenpiteistä, joiden suorittaminen ei kuulu asianosaisille.

Saneerausohjelman toteuttamisen valvojasta voidaan ottaa määräys itse saneerausohjelmaehdotukseen. Mikäli valvojaa ei ohjelmaehdotuksen mukaan ole määrättävä, valvojan määräämistä voivat vaatia velkojatoimikunta tai velkojat, joilla lain säännösten mukaan olisi ollut oikeus tehdä ehdotus saneerausohjelmaksi.

Valvojaksi voidaan määrätä saneerausmenettelyyn määrätty selvittäjä tai muu henkilö. Velkojatoimikunnan toimikausi voidaan saneerausohjelmassa määrätä jatkumaan ohjelman päättymiseen saakka. Velallisella on saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuus valvojalle, velkojatoimikunnalle ja tuomioistuimelle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »