Minilex - Lakipuhelin

Ehdotuksen laatiminen saneerausohjelmaksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se tuomioistuimelle tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Määräaika ei saa ilman erityistä syytä olla pitempi kuin neljä kuukautta. Ehdotusta laatiessaan selvittäjän on neuvoteltava velallisen ja velkojatoimikunnan sekä tarpeen mukaan myös yksittäisten velkojien ja menettelyä hakeneen todennäköisen velkojan kanssa.

Saneerausohjelmaehdotuksen esittämiseen edellä mainittuna määräaikana ovat oikeutettuja selvittäjän lisäksi myös velallinen, se joka on henkilökohtaisesti vastuussa velallisen veloista sekä ne, jotka omistavat vähintään viidenneksen velallisyhtiön osakkeista tai osuuksista. Lisäksi vakuusvelkojat, joiden saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien vakuusvelkojien yhteenlasketuista saatavista sekä velkojat, joiden saatavat edustavat vähintään viidennestä muiden kuin vakuusvelkojien yhteenlasketuista saatavista saavat esittää oman ehdotuksensa saneerausohjelmaksi.

Jos joku haluaa käyttää oikeuttaan laatia ehdotuksen saneerausohjelmaksi, on hän velvollinen laatimaan sen omalla kustannuksellaan. Asiaan osalliset vastaavat myös itse saneerausmenettelyyn osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista ellei muualla lainsäädännössä, esimerkiksi oikeudenkäymiskuluihin riita-asioissa muuta määrätä sovellettavaksi.

Saneerausohjelmaehdotuksen esittämiseen oikeutetuilla on oikeus saada selvittäjältä ne tiedot, jotka ovat tarpeen ohjelmaehdotuksen laatimiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa