Minilex - Lakipuhelin

Takaajan ja vakuuden antajan asemasta yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos luonnollinen henkilö on muuten kuin liiketoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa antanut velallisen velasta takaussitoumuksen tai asettanut velallisen velasta vakuudeksi kohtuullista tarvettaan vastaavan asuntonsa, hänelle voidaan hänen vaatimuksestaan vahvistaa saneerausmenettelyn yhteydessä takaus- tai vakuusvastuun järjestely siten kuin yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvässä lainsäädännössä määrätään. Samassa asemassa on myös kanssavelallinen. Takaus- ja vakuusvastuun järjestely kohdistuu tällöin vain mainittua takaus- tai vakuussitoumusta seuraavan vastuun järjestelyyn, eikä velallisen muihin velkasuhteisiin voida kokonaisvaltaisesti kohdistaa uudelleenjärjestelyä tarkoittavia toimenpiteitä.

Mikäli velkaa ei ole laissa määritellyissä tapauksissa menettelyn aikana peritty takaajalta tai kolmannen asettaman vakuuden arvosta, velkoja voi velkajärjestelyn estämättä periä saatavansa takaajalta tai vakuuden arvosta velan aikaisempien ehtojen mukaisesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »