Minilex - Lakipuhelin

Maksu- ja vakuudenasettamiskielto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Saneerausmenettelyn tehokas ja tuloksellinen toteuttaminen edellyttää perusteellista suunnittelua. Saneerausmenettelyn aloittamista koskevan päätöksen jälkeen velalliselle pyritään turvaamaan eräänlainen ”rauhoitusaika”, jotta menettelyn kannalta tarpeellinen suunnittelu ja valmistautuminen olisi mahdollista. Velallista koskeva rauhoitusaika toteutuu erilaisilla saneerausmenettelyn aloittamista koskevaa päätöstä suoraan lain nojalla seuraavilla kielloilla.

Saneerausmenettelyn alettua velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa eikä myöskään asettaa siitä vakuutta. Mikäli velallinen suorittaa maksua kiellosta huolimatta, on maksu palautettava. Vekselin ja shekin maksun palauttamisvelvollisuuteen sovelletaan kuitenkin takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain säännöksiä.

Vastoin säädettyä kieltoa tehty panttaus tai muu vakuuden asettamistoimi on tehoton, jos juoksevia velkakirjoja tai muita arvopapereita tai arvo-osuuksia koskevista säännöksistä ei muuta johdu. Menettelyn alkamisen jälkeen tehty, velallisen omaisuutta koskeva kiinnityshakemus ei tuota etuoikeutta saneerausvelan hyväksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa