Minilex - Lakipuhelin

Kilpailevat ehdotukset yrityssaneerausohjelmaksi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyyn määrätyn selvittäjän lisäksi saneerausohjelmaehdotuksensa voivat laatia myös velallinen, velallisen veloista henkilökohtaisessa vastuussa oleva, velallisyhtiön osakkeiden tai osuuksien omistaja (laissa vaaditaan vähintään viidesosan suuruinen omistus) sekä vakuusvelkojat ja tavalliset velkojat tietyin edellytyksin. Tällöin voi muodostua tilanne, jossa useammat maksuohjelmaehdotukset ”kilpailevat” siitä, mikä lopulta tulee saneerausmenettelyssä vahvistettavaksi, velallisen noudatettavaksi, maksuohjelmaksi.

Yrityssaneerauslain säännöksen mukaan, jos useampi kuin yksi ehdotus saneerausohjelmaksi täyttää ohjelman vahvistamiselle asetetut edellytykset, etusija on annettava ehdotukselle, joka voidaan vahvistaa kaikkien velkojien suostumuksella. Ehdotus voidaan vahvistaa ilman kaikkien ryhmäenemmistöjen suostumusta vain, mikäli mitään kilpailevista ohjelmaehdotuksista ei saada vahvistettua velkojien suostumuksella.

Mikäli maksuohjelmaehdotusten ”kilpaillessa” toisiaan vastaan yksikään ehdotus ei tule hyväksytyksi velkojien yksimielisellä tai enemmistön suostumuksella, tulee ilman kaikkien velkojaryhmien suostumusta vahvistettavaksi se ohjelmaehdotus, joka on saanut velkojaryhmissä eniten kannatusta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »