Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, mikäli vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat velalliselta edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista, tekevät velallisen kanssa yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen tekemää hakemusta. Tällöin päätös menettelyn aloittamisesta tehdään ilman selvitystä velallisen taloudellisesta tilanteesta. Velkojat eivät saa olla lainsäädännössä määriteltyjä velallisen läheisiä.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa myös, mikäli velallista uhkaa maksukyvyttömyys. Jos velallinen on jo maksukyvytön, eivätkä yrityssaneerauslaissa säädetyt este- ja keskeyttämisperusteet, estä menettelyn aloittamista, on saneeraus mahdollinen. Maksukyvyttömän velallisen kohdalla esteperusteiden soveltaminen tarkoittaa sitä, ettei menettelyä voida aloittaa, jos hakemuksen tutkimisen hetkellä on selvää, ettei velallisen maksukykyä ja taloudellista asemaa ei voida kestävästi korjata saneerausmenettelyn keinoin.

Uhkaavan maksukyvyttömyyden ollessa kyseessä edellytykset saneerausmenettelyn aloittamisesta ovat tiukemmat. Tällöin saneerausmenettely voidaan velkojan tai todennäköisen velkojan hakemuksesta aloittaa vain, mikäli se on tarpeen hakijan huomattavan taloudellisen edun turvaamisen kannalta tai taloudellisen edun vaarantumisen torjumiseksi. Velkojan tulee voida osoittaa, että tavanomaisten perintäkeinojen hyväksikäytön sijasta hänen taloudellisten etujensa turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista aloittaa saneerausmenettely.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa