Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelman oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun saneerausohjelma on vahvistettu, saneerausvelkojen ja muiden ohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden (esimerkiksi sopimukset) ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti. Tuntemattomat saneerausvelat lakkaavat, kun ohjelma vahvistetaan, mikäli ohjelmasta taikka yrityssaneerauslaista ei muuta johdu. Poikkeuksen tuntemattoman saneerausvelan lakkaamiseen muodostaa tilanne, jossa velka ei ollut eikä sen pitänytkään olla velkojan tiedossa eikä velka ole tullut selvittäjän tietoon ennen ohjelman vahvistamista.

Velallisen omaisuuteen kohdistuva, saneerausvelkaan perustuva ulosmittaus raukeaa, kun saneerausohjelma on lainvoimaisesti vahvistettu. Sama koskee muuta saneerausvelkaan perustuvaa pakkotäytäntöönpanoa. Saneerausohjelman vahvistaminen ei estä saneerausvelan perustetta, määrää, saneerausvelkaan liittyvän vakuusoikeuden pätevyyttä tai sisältöä koskevan väitteen tutkimista, jos velka tai oikeus on saneerausmenettelyssä riitautettu ja asia on lain nojalla osoitettu ratkaistavaksi erillisessä menettelyssä.

Sitoumus tai sopimus, jonka mukaan velallisen on tehtävä saneerausvelkaan perustuva tai siihen liittyvä suoritus on mitätön, mikäli suoritusvelvollisuus ei perustu vahvistettuun saneerausohjelmaan. Vahvistettuun saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukainen suoritusvelvollisuus voidaan, mikäli se on laiminlyöty, panna täytäntöön niin kuin suoritukseen velvoittava tuomiokin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa