Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelma yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyssä tuomioistuin vahvistaa yrityssaneerauksen kohteena olevalle yritykselle saneerausohjelman. Saneerausohjelma sisältää selvityksen velallisen taloudellisesta asemasta ja muista saneeraukseen vaikuttavista seikoista sekä yrityssaneerauslain mukaiset määräykset velallisen ja velkojien asemaa koskevista, saneerattavan yrityksen toiminnan jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä.

Lisäksi saneerausohjelmasta tulee käydä ilmi velkojien jako ryhmiin. Velkojat jaetaan neljään ryhmään. Näitä ovat vakuusvelkojat (velkojat, joilla on pantti velalliselle kuuluvaan tai tämän hallinnassa olevaan omaisuuteen), velkojat, joilla on vakuutena yrityskiinnitys, muut kuin vakuusvelkojat sekä yrityssaneerauslain mukaiset viimesijaisten velkojen velkojat. Tuomioistuin voi vahvistaa saneerausohjelman vain, jos enemmistö kustakin velkojaryhmästä on sen hyväksynyt.

Saneerausohjelman toteuttamisaika määrätään saneerausohjelmassa. Itse ohjelman toteuttamisen tuomioistuin jättää kuitenkin itse velalliselle. Tuomioistuin ei myöskään valvo ohjelman toteuttamista. Saneerausmenettely tuomioistuimessa toisin sanoen päättyy silloin, kun se hyväksyy saneerausohjelmaehdotuksen. Velallisen yrityksen täytyy itse oma-aloitteisesti huolehtia saneerausohjelmansa toteuttamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että velallisen yrityksen on suoritettava saneerausohjelman mukaiset velkansa saneerausohjelman mukaisille velkojilleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »