Minilex - Lakipuhelin

Esinevakuusoikeus, vakuusvelka ja viimesijainen velka yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luotonantajat pyrkivät merkittävempien lainasuhteiden solmimisen yhteydessä turvaamaan takaisinmaksun velalliselta vaadittavalla vakuudella. Vakuudet on tapana jakaa henkilö- ja esinevakuuksiin. Henkilövakuuksista yleisin on takaus. Esinevakuuksista useimmin käytettäväksi tulee panttaus. Esinevakuuden saaneen velkojan tavanomaista vakuudetonta velkojaa turvatumpi asema toteutuu myös yrityssaneerauksessa. Vakuusvelan kohdalla velkojen uudelleenjärjestelyn keinot ovat rajoitetumpia kuin tavanomaisen velan osalta.

Esinevakuusoikeudella tarkoitetaan yrityssaneerauslaissa omistuksenpidätystä (esinevakuuden muoto, jossa myyjä yleensä pidättää sopimuksen nojalla omistuksen myymäänsä esineeseen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu) tai muuta omistukseen perustuvaa vakuutta ja panttioikeutta irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen. Esinevakuusoikeudella voidaan tarkoittaa myös takaisinotto-oikeutta (oikeus ottaa esinevakuuden kohde takaisin tiettyjen ehtojen täyttyessä) ja kohteeseensa etuoikeuden tuottavaa pidätysoikeutta (etuoikeus saada kohde itselle).

Vakuusvelalla tarkoitetaan sellaista saneerausvelkaa, jonka vakuudeksi velkojalla on kolmansiin henkilöihin eli sivullisiin nähden tehokas esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan tai velallisen hallinnassa olevaan omaisuuteen. Velkaa pidetään saneerauksessa vakuusvelkana siltä osin kuin vakuuden arvo menettelyn alkaessa riittää kattamaan velkojan saatavan määrän rahaksimuuttokustannusten ja paremmalla etuoikeudella suoritettavien saatavien vähentämisen jälkeen. Viimesijaisella velalla tarkoitetaan sellaista velkaa, jolle saa kertyä suoritusta vasta muiden velkojen suorittamisen jälkeen. Vakuusvelkojalla tarkoitetaan vakuusvelan velkojaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa