Minilex - Lakipuhelin

Velkojien keskinäinen asema yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkojien keskinäiseen asemaan yrityssaneerauksessa sovelletaan oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä yhdenvertaisuusperiaatteeksi nimettyä periaatetta. Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että velkojat, joilla saneerausmenettelyn ulkopuolella olisi yhtäläinen oikeus saada suoritus saatavalleen, on saneerausohjelmaan sisältyvissä velkajärjestelyissä asetettava keskenään yhdenvertaiseen asemaan.

Saneerausohjelmassa voidaan kuitenkin yhdenvertaisuusperiaatteesta poiketen määrätä, mikäli se katsotaan menettelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi, että velkojat, joiden saatavat ovat määrältään vähäisiä, saavat täyden suorituksen saatavalleen. Saneerausohjelmassa voidaan myös määrätä velallisen perustamalta eläkesäätiöltä otetun lainan maksamisesta niin, että eläkesäätiön kattamatta olevan eläkevastuun määrä ei tällaista lainaa koskevan velkajärjestelyn vuoksi kasva.

Velkajärjestelyssä on viimesijaisina velkoina pidettävä menettelyn aikana muulle saneerausvelalle kuin vakuusvelalle kertyvää korkoa tai muita luottokustannuksia sekä niiden jälkeen sellaisia velkoja, jotka konkurssissa ovat viimeiseksi suoritettavia.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »