Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeudesta periä saatava kolmannelta taholta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset rajoittuvat pääosin menettelyyn osallistuvaan velalliseen ja tämän velkojiin. Siten menettelyn aloittamisella ei ole vakuusvastuun toteuttamisen osalta suurta vaikutusta saneerausvelallisen velasta takauksen antaneen tai pantin asettaneen kohdalla.

Saneerausmenettelyn alkaminen ei yrityssaneerauslain mukaan estä saneerausvelan perimistä takaajalta tai kolmannen henkilön asettaman vakuuden arvosta eikä myöskään irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä velkaa takaajan tai edellä tarkoitetun vakuuden asettajan osalta. Toimenpiteiden kohdistaminen takaajaan tai vakuuden antajaan edellyttää kuitenkin, että takaussitoumus on annettu tai vakuus asetettu liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa. Mitä edellä on sanottu takaajasta koskee myös kanssavelallista. Suorituksen vaatiminen takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »