Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn keinoista yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyssä saneerausveloiksi luokiteltaviin velkoihin voidaan soveltaa laissa tarkemmin säädettyjä velkajärjestelykeinoja. Velkajärjestelyn toteuttamisen tarkoituksena on helpottaa saneerausvelallisen taloudellista asemaa siten, että toiminnan tervehdyttäminen kestävästi pitkällä aikavälillä on mahdollista.

Saneerausohjelmassa muuttaa saneerausvelan maksuaikautaulua sekä määrätä, että velallisen maksusuoritukset on luettava ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi. Saneerausohjelman mukaisena velkajärjestelyn keinona on myös mahdollista alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta sekä maksamatta olevan velan määrää.

Saneerausohjelman mukaiset velkajärjestelyt voivat sisältää myös velan maksamisen kokonaan tai osaksi kertasuorituksena tätä tarkoitusta varten otettavalla uudella velalla tai velkojan toimialan ja aseman kannalta kohtuullisin sijaissuorituksin. Saneerausohjelmassa voidaan määrätä, että velallisen on maksettava velkojille lisäsuorituksia, jos velallisen taloudellinen asema saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana paranee.

Velkajärjestelyn keinoista päätettäessä sovelletaan eräänlaista lakiin kirjattua suhteellisuusperiaatetta. Yrityssaneerauslain mukaan velkajärjestelyssä ei näet saada käyttää keinoa, joka rajoittaa velkojan oikeutta enemmän kuin on tarpeellista saneerausohjelman tarkoituksen toteuttamiseksi ja velkojien keskinäistä asemaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa