Minilex - Lakipuhelin

Velallisen veloista henkilökohtaisesti vastuussa olevan asema

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityssaneerauslain mukaan velallisen veloista henkilökohtaisessa vastuussa oleva henkilö rinnastetaan velkojaan sovellettaessa yrityssaneeraukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että velallisen ollessa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, se mitä laissa säädetään velallisesta, koskee myös henkilökohtaisesti vastuunalaista yhtiömiestä. Tämä merkitsee muun muassa, että saneerausvelkoja koskeva perintäkielto estää velkojen perimisen myös vastuunalaiselta yhtiömieheltä. Vastaavasti velallisen lain mukaiset velvollisuudet saneerausmenettelyn yhteydessä koskevat myös yhtiömiehiä henkilökohtaisesti.

Velallisen veloista henkilökohtaisesti vastuussa olevan henkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin asia ei kuitenkaan vaikuta siltä osin kuin kyse ei ole yrityssaneeraukseen liittyvästä asiasta ellei muualla lainsäädännössä muuta ole säädetty. Siten esimerkiksi saneerausmenettelyyn liittyvä velkojien perimiskielto ei ulotu vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisiin velkoihin.

Saneerausohjelmaan liittyvää velkajärjestelyä voidaan soveltaa myös henkilöön, joka on henkilökohtaisessa vastuussa velallisen veloista. Yhtiön maksuvelvollisuutta koskevien järjestelyjen vaikutus ulottuu siten ilman muuta myös yhtiömieheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »