Minilex - Lakipuhelin

Vakuusvelkojan asema velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vakuusvelkojan asema velkajärjestelyssä on tavanomaisen velkojan asemaa turvatumpi. Menettelyssä toteuttavan velkajärjestelyn kohdalla vakuusvelkojan turvattu asema perustuu siihen, että vakuusvelkaan voidaan soveltaa vain osaa yrityssaneeraukseen liittyvässä lainsäädännössä määritellyistä järjestelyistä. Vakuusvelaksi katsottavan velan maksamatonta määrää ei voida lain mukaan alentaa saneerauksessa toteutettavassa velkojen uudelleenjärjestelyssä. Vastaava alentamisrajoitus koskee myös vakuusvelan jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta. Lisäksi yrityssaneerauslaissa säädetään, että vakuusvelkaa ei voida maksaa sijaissuorituksin, vaikka ne olisivat velkojan toimialan ja aseman kannalta muuten kohtuullisia.

Vakuusvelalle ennen menettelyn alkamista kertynyttä viivästyskorkoa voidaan myös alentaa siltä osin kuin se ylittää juoksevan koron. Vakuusvelalle tulevat suoritukset on määrättävä niin, että vähintään vakuusvelan nykyarvo tulee maksetuksi kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika ei saa ilman velkojan suostumusta olla olennaisesti pitempi kuin jäljellä oleva luottoaika tai, jos velka on kokonaan erääntynyt, olennaisesti pitempi kuin puolet alkuperäisestä luottoajasta. Alennettaessa vakuusvelan luottokustannuksia otetaan jäljelle jäävän maksuajan pituus niin, että luottokustannusten alennus on suhteellisesti sitä pienempi, mitä pitempi mainittu aika on.

Velkajärjestely ei vaikuta velkojan esinevakuusoikeuden pysyvyyteen tai sisältöön. Velkajärjestelyssä voidaan kuitenkin muuttaa velkaa koskevia vakuusjärjestelyjä korvaamalla vakuus toisella velan turvaavalla vakuudella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa