Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen kielto yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suoraan yrityssaneerauslaista johtuvat velallista ja velkojaa koskevat kiellot astuvat voimaan saneerausmenettelyn aloittamisesta lukien. Tuomioistuin voi kuitenkin antaa myös erillisen ns. ennakollista turvaamista koskevan väliaikaisen kiellon jo ennen saneerausmenettlyn aloittamista.

Yrityssaneerauslain mukaan tuomioistuin voi hakemuksen vireille tultua ja hakijan tai velallisen vaatimuksesta määrätä maksu- ja vakuudenasettamiskiellon, perintäkiellon ja ulosmittauksen- sekä täytäntöönpano toimenpidekiellon olemaan voimassa väliaikaisena jo ennen menettelyn alkamista, jos siihen katsotaan olevan tarvetta. Määräys voidaan antaa velkojia ja velallista kuulematta, jos asian kiireellisyyden katsotaan sitä vaativan. Tarpeen vaatiessa myös väliaikaisen selvittäjän määrääminen on mahdollista. Väliaikaisen kiellon määrämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Väliaikainen kielto loppuu viimeistään sillä hetkellä, kun yrityssaneeraus alkaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa