Minilex - Lakipuhelin

Toimivaltainen tuomioistuin saneerausmenettelyä koskevassa asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettua saneerausmenettelyä koskevien asioiden käsittely on keskitetty tiettyihin käräjäoikeuksiin. Saneerausasioita käsitteleviä tuomioistuimia ovat; Ahvenanmaan käräjäoikeus, Espoon käräjäoikeus, Helsingin käräjäoikeus, Joensuun käräjäoikeus, Jyväskylän käräjäoikeus, Kuopion käräjäoikeus, Lahden käräjäoikeus, Lappeenrannan käräjäoikeus, Oulun käräjäoikeus, Porin käräjäoikeus, Rovaniemen käräjäoikeus, Tampereen käräjäoikeus, Turun käräjäoikeus ja Vaasan käräjäoikeus.

Saneerausmenettelyä koskevan asian käsittelee se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä velallisen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Konserniin kuuluvan tytäryhtiön saneerausmenettelyä koskeva asia käsitellään kuitenkin siinä tuomioistuimessa, jossa emoyhtiön saneerausmenettelyä koskeva asia on vireillä. Yrityssaneerauslaissa määritellään tapaukset, jolloin hakemus voidaan siirtää toisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vahvistetun saneerausohjelman oikaisemista, muuttamista tai raukeamista koskevan asian käsittelee se tuomioistuin, jossa saneerausmenettely oli vireillä.

Mikäli velallista koskeva konkurssihakemus on vireillä silloin kun hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee vireille tai jos konkurssihakemus tulee vireille ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on lainvoimainen, konkurssihakemus on käsiteltävä siinä käräjäoikeudessa, jossa saneeraushakemuskin on vireillä tai joka on käsitellyt saneerausmenettelyn aloittamistakin koskevan asian. Sen käräjäoikeuden, jonne konkurssihakemus on tehty, on siirrettävä konkurssihakemus saneeraushakemusta käsittelevän tai sitä käsitelleen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Saneerausmenettelyn aikana tehtävä hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jossa saneerausmenettely on jo vireillä.

Yrityssaneeraukseen sovelletaan samaa käsittelyjärjestystä kuin hakemusasioiden käsittelyyn yleensä, ellei lainsäädännössä muuta määrätä. Hakemusasioiden käsittelyä tuomioistuimessa koskevat säännökset löytyvät oikeudenkäymiskaaresta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa