Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjän selontekovelvollisuus yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Selvittäjän on annettava toiminnastaan laissa määritelty selvitys velallisen veloista, varoista ja taloudellisesta tilanteesta (tai tiivistelmä selvityksestä) viipymättä tiedoksi velkojatoimikunnalle, suurimmille velkojille sekä pyynnöstä muillekin velkojille. Velkojien lisäksi selvitysmiehen tulee antaa laatimansa selvitys velalliselle ja konkurssiasiamiehelle.

Selvittäjän on säännöllisesti sekä aina tarpeen vaatiessa tiedotettava valvonta-, seuranta- ja tarkastustehtäväänsä liittyvistä toimistaan sekä havainnoistaan velkojatoimikunnalle. Jos velkojatoimikuntaa ei ole asetettu on edellä mainituista asioista tiedotettava velkojille. Velkojien kanssa selvittäjän on myös keskusteltava merkittävistä päätöksistä ennen niiden tekemistä. Lisäksi selvitysmiehen tulee ilmoittaa velkojille, mikäli saneerausvelallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksaa saneerausvelkoihin kuulumattomia velkojaan.

Velallisen tai velkojan pyynnöstä selvittäjän on selvitettävä myös palkkiovaatimuksensa perusteita sekä esitettävä arvionsa saneerausmenettelyn kokonaiskustannuksista. Jos arvion perusteena olevat seikat myöhemmin muuttuvat olennaisesti, on selvittäjän esitettävä velalliselle ja velkojille uusi arvio asiasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »