Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjän ja väliaikaisen selvittäjän määräämisestä saneerausmenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Selvittäjä määrätään samassa yhteydessä kun päätetään saneerausmenettelyn aloittamisesta velkojan tai velallisen esityksestä. Jos hyväksymiskelpoista esitystä selvittäjän henkilöstä ei ole, on tuomioistuimen määrättävä selvittäjäksi tehtävään soveltuva ja halukas henkilö. Velkojatoimikunnan vaatimuksesta edellä mainitun perustein määrätyn selvittäjän tilalle tai lisäksi voidaan määrätä myös velkojatoimikunnan esittämä selvittäjä. Vaatimus selvittäjän vaihtamisesta on tehtävä kuukauden kuluessa velkojatoimikunnan asettamisesta.

Myös jos vähintään puolet laissa määriteltyyn velkojaryhmään kuuluvista tunnetuista velkojista vaatii, edellä kerrotun tavoin määrätyn selvittäjän tilalle tai lisäksi voidaan määrätä näiden esittämä selvittäjä. Velkojaryhmien vaatimus selvittäjän vaihtamisesta on tehtävä kuukauden kuluessa saneerausmenettelyn alkamisesta.

Samalla kun tuomioistuin päättää yrityssaneerauslaissa säädetystä väliaikaisista kielloista tuomioistuin voi velallisen tai velkojan vaatimuksesta määrätä väliaikaisen selvittäjän, jos siihen on tarvetta. Väliaikainen selvittäjä voidaan määrätä myös myöhempänä ajankohtana. Väliaikaisen selvittäjän tiedoksisaantioikeudesta, esteellisyydestä, salassapitovelvollisuudesta, määräämisestä, valvonnasta ja pakkokeinoista, vapauttamisesta toimestaan, palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta sekä vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa mitä selvittäjästä yleensäkin laissa määrätään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa