Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjän henkilö ja tehtävän ajallinen kesto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Selvittäjän on oltava rehelliseksi tunnettu ja täysi-ikäinen henkilö. Selvittäjä ei saa olla konkurssimenettelyn kohteena eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu. Hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä kyky, taito ja kokemus. Selvittäjä ei saa olla velalliseen eikä velkojaan nähden sellaisessa suhteessa, joka saattaisi kyseenalaiseksi hänen puolueettomuutensa ja riippumattomuutensa tehtävän hoidossa. Selvittäjäksi suostuneen henkilön tulee ilmoittaa tuomioistuimelle kaikki ne seikat, jotka voivat olla omiaan vaarantamaan hänen tasapuolisuuttaan ja riippumattomuuttaan selvittäjänä tai aiheuttamaan perusteltuja epäilyksiä hänen tasapuolisuudestaan ja riippumattomuudestaan selvittäjänä.

Selvittäjän tehtävä kestää saneerausmenettelyn lakkaamiseen saakka ja sen jälkeenkin siinä laajuudessa kuin on tarpeellista erilaisten menettelyyn liittyvien tiedoksiantojen ja ilmoitusten tekemiseksi tai muiden laissa määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi loppuun.

Väliaikaisen selvittäjän tehtävä kestää siihen saakka, kunnes päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty tai mikäli asian käsittelyn on sitä ennen päättynyt. Väliaikaisen selvittäjän tehtävä päättyy myös silloin kun tuomioistuin niin määrää.

 

Jos selvittäjä on sopimussuhteessa velallisen kanssa, ei hän saa osallistua tuota sopimussuhdetta koskevan asian käsittelyyn. Selvittäjä ei myöskään saa ottaa osaa velallisen ja kolmannen henkilön välisen sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa velallisen tai jonkun velkojan etujen kanssa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »