Minilex - Lakipuhelin

Selvittäjään kohdistuva valvonta ja pakkokeinot sekä selvittäjän vapauttaminen toimestaan

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos selvittäjä laiminlyö hänelle lain mukaan kuuluvan tehtävän tai velvollisuuden, tuomioistuin voi velvoittaa hänet suorittamaan sen määräajassa. Tuomioistuin voi määräyksensä tehosteeksi asettaa uhkasakon, joka tuomitaan maksettavaksi ellei selvittäjä täytä päätöksessä määriteltyä päävelvoitettaan.

Tuomioistuin voi omasta aloitteestaan ja myös velkojatoimikunnan tai velkojan vaatimuksesta erottaa selvittäjän toimestaan, jos hän olennaisesti laiminlyö velvollisuuksiaan tai erottamiseen on olemassa muu painava syy. Muuna painavana syynä kyseeseen voi tulla muun muassa se, että myöhemmin osoittautuu, ettei selvittäjäksi määrätyn henkilön ammattitaito täytä tehtävän vaikeusasteesta johtuvia vaatimuksia.

Tuomioistuimen on varattava selvittäjälle ja harkintansa mukaan muille asiaan osallisille tilaisuus tulla kuulluksi selvittäjän toimestaan vapauttamista koskevassa asiassa. Tuomioistuin voi myös pätevästä syystä vapauttaa selvittäjän tehtävästään, jos tämä sitä pyytää.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »