Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelman vahvistaminen ryhmäenemmistöjen suostumuksella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausohjelma voidaan vahvistaa kaikkien tunnettujen saneerausvelkojien suostumuksen vallitessa, mutta lisäksi myös, mikäli yrityssaneerauslaissa määriteltyjen velkojaryhmien enemmistöt suostuvat vahvistamiseen.

Velkojat on jaettava ryhmäenemmistöjen suostumuksen toteamista varten ryhmiin siten, että oman ryhmänsä muodostavat vakuusvelkojat, velkojat joilla on vakuutena yrityskiinnitys, muut kuin vakuusvelkojat niin, että näistä oman ryhmänsä muodostavat velkojat, joiden saatavat voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin liittyvässä lainsäädännössä määrätään. Oman ryhmänsä muodostavat velkojat, joiden saatavat ovat velkojien maksunsaantijärjestykseen liittyvän lainsäädännön mukaan viimeksi suoritettavia. Viimeksi mainittu velkojataho jaetaan omiin ryhmiinsä saatavien keskinäisen järjestyksen mukaan.

Ohjelman vahvistamisen edellyttämä enemmistö määräytyy velkojien määrän ja näiden edustamien saamisten perusteella. Vaadittava enemmistö on olemassa, jos ohjelman hyväksymistä on kussakin lain mukaan määritellyssä velkojaryhmässä puoltanut enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneista velkojista ja heidän yhteenlasketut saatavansa edustavat enempää kuin puolta ryhmään kuuluvien, äänestykseen osallistuneiden velkojien saatavien kokonaismäärästä. Suostumuksen toteamiseen sovelletaan siten enemmistöperiaatetta.

Suostumusta edellyttävän enemmistövaatimuksen täyttymistä arvioitaessa ei oteta huomioon velkojaa tai velkojaryhmää, joka ohjelmaehdotuksen mukaan tulee saamaan täyden suorituksen saatavastaan viimeistään kuukauden kuluessa ohjelman vahvistamisesta taikka jonka oikeusasema ei ohjelman vuoksi muutu tai muuttuu ainoastaan siten, että ennen menettelyn alkamista tapahtunut maksuviivästys oikaistaan ja velan ehdot säilyvät sellaisina kuin ne olivat ennen viivästystä. Viimesijaisen saatavan velkojaa ei oteta huomioon, jos paremmalla oikeudella suoritettavan saatavan velkoja ohjelman mukaan jää vaille täyttä suoritusta tai hänen oikeusasemansa muuten huononee.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa