Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelman vahvistamatta jättämisen muista perusteista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Varsinaisten saneerausohjelman vahvistamisen esteiden lisäksi yrityssaneerauslaissa säädetään eräistä ”muista esteperusteista vahvistamiselle”. Saneerausohjelma on lain mukaan jätettävä vahvistamatta myös niissä tapauksissa, joissa saneerausohjelma ei täytä sitä, mitä laissa on määritelty selvitysten ja toimenpiteiden sekä järjestelyjen saneerausohjelmaan kirjaamisen osalta.

Saneerausmenettelyä koskevien menettelysääntöjen noudattaminen on tae kaikkien asianosaisten oikeussuojan toteutumiselle. Siksi laissa säädetään, että saneerausohjelma on jätettävä vahvistamatta myös, jos ohjelmaehdotuksen käsittelyä koskevia menettelysäännöksiä ei ole noudatettu ja laiminlyönnillä voidaan olettaa olleen vaikutusta käsittelyn tulokseen.

Edellä mainittujen lisäksi yrityssaneerauslaissa säädetään kaiken varalta, että saneerausohjelma on jätettävä vahvistamatta myös, mikäli ehdotusta laadittaessa tai käsiteltäessä on muuten menetelty lain vastaisesti tai sopimattomasti.

Saneerausohjelmaan sisältyvä yksittäinen määräys, joka on lainvastainen tai kohtuuton, on jätettävä vahvistamatta. Saneerausohjelman vahvistamisessa voidaan siten päätyä sellaiseenkin ratkaisuun, että osa ohjelmasta vahvistetaan osan jäädessä vahvistamatta.

Jos saneerausohjelmassa edellytetään, että velallinen tai joku muu ennen ohjelman vahvistamista tekee tietyn päätöksen tai suorituksen, ryhtyy tiettyyn toimenpiteeseen taikka täyttää tietyn ehdon, ohjelmaa ei saa vahvistaa, ennen kuin tällainen edellytys on täyttynyt.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »