Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelmaehdotuksen käsittelyn aloittaminen ja ohjelmaehdotuksen puuttuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Saneerausmenettelyssä vahvistettavan saneerausohjelman vaikutukset ulottuvut velallisen ohella kaikkiin saneerausvelalliseen. Ohjelman oikeusvaikutusten merkityksen vuoksi kaikille menettelyn osallisille pyritään turvaamaan tilaisuus ohjelmaehdotuksen käsittelyyn osallistumiseen.

Yrityssaneerauslaissa säädetään, että ehdotuksen saneerausohjelmaksi tultua tuomioistuimelle, on tuomioistuimen varattava myös muille asiaan osallisille kuin ehdotuksen laatijalle tilaisuus antaa ehdotuksesta määräajassa kirjallinen lausuma tai kutsuttava asiaan osallinen kuultavaksi istuntoon.

Kuultavaksi kutsutulle velkojalle voidaan varata myös mahdollisuus antaa istuntoon saapumisen sijasta kirjallinen lausuma asiasta. Kehotuksen ja kutsun sekä ohjelmaehdotuksen tiedoksiannosta huolehtii selvittäjä. Tuomioistuin voi ohjelmaehdotuksen esittämiseen oikeutetun vaatimuksesta pidentää ehdotuksen laatimiselle varattua määräaikaa, jos se on erityisistä syistä tarpeen. Määräajan päättymisen jälkeen toimitettu ohjelmaehdotus jätetään huomiotta tuomioistuimessa.

Mikäli tuomioistuimelle ei määräajassa ole toimitettu vaatimukset täyttävää ehdotusta saneerausohjelmaksi, tuomioistuimen on varattava hakijalle, selvittäjälle ja mahdollisen puutteellisen ehdotuksen esittäjälle tilaisuus tulla kuulluksi. Jos kuuleminen ei anna aihetta muuhun, tuomioistuimen on tehtävä päätös saneerausmenettelyn lakkaamisesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa