Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelmaehdotukseen liittyvä äänestysmenettely


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen edellyttä kaikissa tilanteissa tietyn suuruista velkojien kannatusta. Velkojien kannatuksen olemassaolo todetaan saneerausmenettelyn yhteydessä järjestettävässä äänestyksessä.

Tuomioistuimen on äänestyksen toteuttamista varten kehotettava äänivaltaisia velkojia määräpäivään mennessä kirjallisesti ilmoittamaan tuomioistuimelle hyväksyvä tai hylkäävä kantansa ohjelmaehdotukseen. Edellä mainittua kutsutaan äänestyslausuman antamiseksi. Määräpäivän jälkeen annettua äänestyslausumaa ei huomioida. Kehotuksen sekä lopullisen ohjelmaehdotuksen ja käsittelystä laaditun pöytäkirjan tai asianosaisten kirjallisten lausumien tiedoksiannosta huolehtii selvittäjä.

Tuomioistuimen on annettava määräpäivään mennessä toimitetut äänestyslausumat tiedoksi selvittäjälle. Selvittäjän on viipymättä laadittava äänestysselvitys velkojien äänestyslausumista ja äänestyksen tuloksesta kunkin ohjelmaehdotuksen osalta sekä toimitettava selvitys tuomioistuimelle ja huolehdittava sen tiedoksiannosta.

Äänestysmenettely ei ole kuitenkaan tarpeen silloin kun enemmistö jokaisesta velkojaryhmästä on kirjallisesti hyväksynyt ohjelmaehdotuksen eikä kukaan velkojista ole lausumassaan vedonnut seikkaan, jonka perusteella saneerausohjelma olisi jätettävä vahvistamatta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa