Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä ja järjestelyistä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyssä vahvistettavassa saneerausohjelmassa tulee yksilöidä velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitetut toimenpiteet ja järjestelyt sekä velallisen ja velkojien asemaa koskevat toimenpiteet ja järjestelyt sekä näiden perustelut.

Saneerausohjelmassa tulee määrätä siitä, onko velallisen toimintaa tarkoitus jatkaa ja missä laajuudessa, sekä tähän mahdollisesti liittyvistä yritysmuodon, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen tai yrityksen organisaation muutoksista. Lisäksi saneerausohjelmaan tulee sisällyttää määräykset velallisen varoja koskevista toimenpiteistä ja järjestelyistä, kuten esimerkiksi varojen säilyttämisestä velallisella, niiden rahaksi muuttamisesta tai luovuttamisesta, rahaksimuutto- tai luovutustavasta sekä saaduista tai odotettavissa olevista tuotoista.

Saneerausohjelmassa tulee määrätä myös esimerkiksi henkilöstöä koskevista järjestelyistä, saneerausvelkoja koskevista järjestelyistä sekä lisäsuoritusvelvollisuudesta, velalliselle, velallisyhtiön yhtiömiehelle tai osakkeenomistajalle taikka näiden läheiselle työsuoritusten perusteella suoritettavasta vastikkeesta tai muusta korvauksesta taikka niiden perusteista sekä ohjelman rahoituksesta ja ohjelman seurannasta. Velkoja, takaussitoumusta sekä yrityksen luovuttamista toiminnallisena kokonaisuutena koskevat niin ikään laissa säädetyt velvoitteet.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »