Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelmaan liittyvät selvitykset

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyssä vahvistettava saneerausohjelma sisältää menettelyssä vahvistettavien keinojen ja toimenpiteiden lisäksi kattavat tiedot velallisen taloudellisesta asemasta ja muista velkojien kannalta merkittävistä tiedoista. Saneerausohjelmaan liittyvistä selvityksistä säädetään tarkemmin yrityssaneerauslaissa.

Saneerausohjelmaan on sisällytettävä ensinnäkin eritelty selvitys velallisen varoista, veloista ja muista sitoumuksista sekä velkojen vakuuksista, menettelyn alkamisen jälkeisestä toiminnasta ja sen tuloksesta, menettelyn alkamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista velallisen organisaatiossa tai muissa toimintaedellytyksissä sekä menettelyn alkamisen jälkeen otetuista luotoista niiden vakuuksista ja tehdyistä sitoumuksista.

Saneerausohjelmaan tulee lisäksi liittää selvitykset velkojien ja velallisen välisistä, takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa tarkoitetuista läheisyyssuhteista, velallisen toimintaan kohdistuneiden tarkastusten tuloksista, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia tai muita yritystoimintaan liittyviä rangaistavia tekoja koskevista toimenpiteistä tai epäilyistä sekä takaisinsaantiperusteita koskevista toimenpiteistä, havainnoista tai epäilyistä on annettava selvitys.

Samoin saneerausohjelmassa tulee antaa selvitys siitä, millaisiksi velallisen taloudellisen tilanteen ja toimintaedellytysten sekä velkojien aseman voidaan olettaa muodostuvan ilman ohjelmaa ja ohjelman avulla sekä siitä, onko velallinen täyttänyt yrityssaneerauslaissa säädetyn tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuutensa. Lopulta selvitys tulee antaa myös muista velallista tai velallisen harjoittamaa toimintaa koskevista seikoista, joilla on merkitystä saneerausohjelman ja sen toteutumisedellytysten arvioinnin kannalta; esimerkiksi velallisen valmiudesta jatkaa toimintaa saneerausohjelmassa edellytetyllä tavalla ja ohjelman mukaisin muutoksin sekä ryhtyä muihin ohjelmassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »