Minilex - Lakipuhelin

Saneerausohjelma vahvistaminen ilman kaikkien ryhmäenemmistöjen suostumusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos yrityssaneerauslaissa tarkoitettu saneerausohjelman hyväksymistä edellyttävä velkojien enemmistö yhdessä tai useammassa velkojaryhmässä jää saavuttamatta, voidaan saneerausohjelma silti ehdotuksen laatijan, selvittäjän tai velallisen vaatimuksesta vahvistaa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Ensinnäkin edellytetään, ettei vahvistamiselle ole lainsäädännössä määriteltyä muuta estettä. Toiseksi vaaditaan, että ainakin yksi velkojaryhmä on äänestänyt ohjelman hyväksymisen puolesta laissa määritellyllä enemmistöllä ja että kaikkien puolesta äänestäneiden velkojien saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien laissa määriteltyjen tunnettujen velkojien saatavista.

Kolmanneksi yrityssaneerauslaissa edellytetään mainituissa tilanteissa, että kenenkään velkojista ei tule ohjelman mukaan saada etua, joka arvoltaan ylittää hänen saatavansa määrän.

Lisäksi edellytetään, että velkojille ohjelman mukaan kertyy suorituksia yli sen vähimmäistason, jota laissa kyseisen velkojaryhmän osalta vaaditaan ja etu jakautuu velkojaryhmien kesken kohtuullisella tavalla. Lopulta saneerausohjelman vahvistaminen ilman kaikkien ryhmäenemmistöjen suostumusta edellyttää, että vastaan äänestänyttä, muista kuin vakuusvelkojista koostuvaa velkojaryhmää huonommassa etuoikeusasemassa olevien saatavien velkojille ei ohjelman mukaan tule suoritusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa