Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn esteet ja keskeyttämisperusteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yrityssaneerauslaissa säädetään esteperusteista, joiden vallitessa saneerausmenettelyä ei maksukyvyttömän velallisen kohdalla voida aloittaa. Lakisääteiset saneerausmenettelyn esteet soveltuvat myös saneerausmenettelyn keskeyttämisperusteiksi.

Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa ensinnäkään, mikäli velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa saneerausohjelman avulla tai silloin kun on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei voida saneerausohjelman avulla poistaa kuin lyhytaikaisesti. Toiseksi saneerausmenettelyä ei voida alottaa silloin, kun on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista.

Kolmanneksi velallisen pääse saneeraukseen evätään silloin, kun on todennäköistä, että velallinen ei kykene selviytymään menettelyn alkamisen jälkeen syntyneiden velkojen maksamisesta. Saneerausmenettelyä ei aloiteta myöskään silloin kun on perusteltua aihetta olettaa, että hakemuksen tekemisen syynä on ollut velkojan tai muun velallisen oikeuden loukkaaminen tai velkojan perintätoimen estäminen ja viivyttäminen. Silloin kun voidaan etukäteen perutellusti olettaa, että saneerausohjelman aloittamiselle ja vahvistamiselle ei ole olemassa edellytyksiä, yrityssaneeraus ei ole mahdollinen.

Saneerausta ei voida aloittaa tilanteessa, jossa velallisen kirjanpito on oleellisesti puutteellinen tai virheellinen eikä sitä voida saattaa luotettavaan ja asianmukaiseen tilaan vaikeuksitta.

Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa jos saneerausmenettelyn yhteydessä ilmenee tiettyjä rikoslainsäädäntöön liittyviä rikostunnusmerkistöjä, koskien esimerkiksi velallisen rikosta, kirjanpitorikosta tai liiketoimintakieltoon liittyvää perusteltua epäily rikoksesta. Näissä tapauksissa saneerausmenettely voidaan kuitenkin aloitaa, jos siihen on olemassa esteperusteeseen nähden erityinen vastasyy.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »