Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyhakemusta seuraavat välitoimenpiteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuimen on annettava velallisen saneeraushakemus tiedoksi (saataviensa suuruuden perusteella) merkittävinä pidettäville velkojille sekä muille sellaisille velkojille, joita tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla velallisen tekemän hakemuksen johdosta. Velkojille on varattava tilaisuus antaa määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma asiasta. Jos hakemus on tehty yhdessä velkojien kanssa tai mikäli velkojat ovat puoltaneet hakemusta, saneerausmenettely voidaan aloittaa ilman muiden velkojien kuulemista.

Tuomioistuimen on annettava velkojan tai todennäköisen velkojan hakemus tiedoksi myös velalliselle sekä varattava hänelle tilaisuus antaa määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma asiasta. Tuomioistuimen on myös kehotettava velallista toimittamaan tuomioistuimelle määräpäivään mennessä selvitys velkojistaan, veloistaan ja velkojen vakuuksista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa