Minilex - Lakipuhelin

Saatavien riitauttaminen ja väitteiden käsittely yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennen saneerausasian vireilletuloa syntyneet epäselvät ja riitaiset velat luetaan myös kuuluvaksi saneerausvelkoihin. Päättäessään ohjelmaehdotuksen jatkokäsittelystä tuomioistuimen tulee samalla kertaa varata asiaan osallisille tilaisuus ilmoittaa selvittäjälle kirjallisesti ohjelmaehdotuksessa tarkoitettuja saataviaan koskevat väitteet. Väitteiden ilmoittaminen tulee suorittaa määrättyyn päivämäärään mennessä. saatavia koskevat väitteet. Velallisen puolesta väitteitä voivat esittää sekä selvittäjä että velallinen itse.

Selvittäjän on annettava määräpäivään mennessä ilmoitetut väitteet tiedoksi velalliselle sekä myös niille velkojille, joiden oikeutta kukin yksilöity väite koskee. Tuomioistuimelle selvittäjän on ennen ohjelmaehdotuksen jatkokäsittelyä toimitettava luettelo, josta ilmenee kunkin väitteen tekijä ja kohde.

Väitteet käsitellään ja asia ratkaistaan ohjelmaehdotuksen käsittelyn yhteydessä, mikäli se vaadittava todistelu sekä muut seikat huomioon ottaen on mahdollista aiheuttamatta olennaista viivästystä tai muuta haittaa saneerausmenettelyn kululle. Jos asiaa ei voida käsitellä ja ratkaista saneerausmenettelyn yhteydessä, tuomioistuimen on osoitettava se osapuoli, jolla on asiassa näyttövelvollisuus, määräajassa saattamaan asia tutkittavaksi eri oikeudenkäynnissä tai muussa sellaista asiaa varten tarkoitetussa menettelyssä, josta säädetään laissa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »