Minilex - Lakipuhelin

Päätös velkajärjestelyn tai saneerausohjelman raukeamisesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velkajärjestelyn tai saneerausohjelman raukeamisella on vaikutusta niin velallisen kuin velkojienkin kannalta. Raukeamisen seurauksena velallisen taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi tarkoitetut järjestelyt peruuntuvat ainakin osittain. Tämän vuoksi tuomioistuimen päätöksen velkajärjestelyn tai saneerausohjelman raukeamisesta tulee perustua asianmukaiseen ja tarpeeksi laajaan selvitykseen asiaan vaikuttavista olosuhteista. Niin velallinen, maksuohjelman noudattamista valvomaan määrätty taho kuin velkojatkin voivat antaa oman panoksensa asian selvittämiseen.

Yrityssaneerauslain mukaan, ennen kuin velkajärjestely tai saneerausohjelma määrätään raukeamaan, on tuomioistuimen varattava velalliselle, valvojalle ja saataviensa suuruuden perusteella merkittävinä pidettäville velkojille sekä muillekin velkojille, joiden katsotaan olevan tarpeellista kuulla hakemuksesta, tilaisuus antaa asiasta kirjallinen lausuma. Asiaan osallinen voidaan myös kutsua kuultavaksi istuntoon.

Velkajärjestelyn raukeamisesta on viipymättä ilmoitettava velalliselle ja valvojalle sekä myös velkojille siltä osin kuin tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena. Saneerausohjelman raukeamisesta on ilmoitettava velalliselle, kaikille velkojille sekä valvojalle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa