Minilex - Lakipuhelin

Mikä osa velallisen velasta on saneerausvelkaa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausvelan käsite on yrityssaneerauksessa toteutettavien toimenpiteiden rajaamisen kannalta keskeisessä asemassa. Saneeraustoimenpiteitä saadan näet kohdistaa vain saneerausveloiksi määriteltäviin velkoihin. Rajanveto saneerausvelkojen ja saneerauksen ulkopuolelle jäävien velkojen välillä tehdään saneeraushakemuksen vireilletulopäivän mukaan määräytyvällä aikaperusteella.

Saneerausvelalla tarkoitetaan yrityssaneerauslain mukaan kaikki velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa. Saneerausvelkoja ovat myös vakuusvelat sekä velat, joiden määrä tai peruste on ehdollinen, riitainen tai muusta syystä epäselvä. Hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneihin velkoihin sovelletaan saneerausmenettelystä huolimatta tavanomaisia, sopimuksen perusteella määräytyviä, velkasuhteen ehtoja.

Saneerausvelat voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään, eli vakuusvelkoihin, vakuudettomiin velkoihin ja viimesijaisiin velkoihin. Vakuusvelka on sellaista velkaa, josta on annettu pantti, eli velkojalla on esinevakuusoikeus velalliselle kuuluvaan tai tämän hallinnassa olevaan omaisuuteen. Vakuudettomista veloista taas ei ole annettu panttia. Viimesijaiset velat ovat velkoja, jotka saadaan maksaa vasta kaikkien muiden velkojen jälkeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »