Minilex - Lakipuhelin

Hakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyt velka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneerausta koskevan hakemuksen vireilletulon ajankohta jakaa velallisyrityksen velat kahteen toisistaan poikkeavaan ryhmään. Ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa syntyneet velat ovat saneerausvelkoja. Saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset (mm. maksu- ja perintäkielto) sekä menettelyssä toteutettavat velkajärjestelytoimenpiteet koskevat ainoastaan saneerausvelaksi luokiteltavia velallisyrityksen velkoja.

Saneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat ovat ns. tavallisia velkoja. Tavalliset velat on maksettava sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Sama koskee jatkuvaan sopimussuhteeseen tai jatkuvaan käyttö- tai hallintasuhteeseen perustuvia vastike- tai muita juoksevia maksuja, jotka kohdistuvat hakemuksen vireilletulon jälkeiseen aikaan. Saneerausmenettelyn rauetessa velallisen konkurssiin asettamisen tai maksuohjelman vahvistamatta jäämisen seurauksena menettelyn aikana syntyneillä ns. tavanomaisilla veloilla on tietyin edellytyksin pantti- ja pidätysoikeuksin turvattujen velkojen jälkeen paras etusija.

Menettelyssä vahvistettavaa saneerausohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon se, että hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneet velat on suoritettava vakuusveloille ja niiden luottokustannuksille tulevien suoritusten jälkeen ennen muita velkoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa