Minilex - Lakipuhelin

Epäselvien ja tuntemattomien sekä eräiden muiden saneerausvelkojen asemasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muiden ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa syntyneiden velkojen tavoin myös epäselvät velat luetaan saneerausveloiksi. Mikäli saneerausvelka on määrältään tai perusteeltaan epäselvä, on tuomioistuimen määrättävä se, minkä suuruisena velka on otettava huomioon saneerausohjelmassa. Sama koskee vastaavasti myös muuta velkojan oikeuteen liittyvää epäselvyyttä.

Saneerausvelka, jota ei velallinen eikä laissa säädetyn mukaisesti velkoja itse ole menettelyssä ilmoittanut ja joka ei muuten ole tullut selvittäjän tietoon ennen saneerausohjelman vahvistamista, lakkaa, kun saneerausohjelma vahvistetaan, ellei ohjelmassa toisin määrätä. Velan lakkaamista koskevasta pääsäännöstä poiketaan kuitenkin, jos velka ei ollut eikä sen pitänytkään olla velkojan tiedossa eikä velka ole tullut selvittäjän tietoon ennen ohjelman vahvistamista. Velkojalla, jolla on saatavastaan esinevakuus, on joka tapauksessa oikeus periä saatavansa vakuuden arvosta.

Joukkovelkakirjalainaa koskevat velkajärjestelyt ovat voimassa kaikkien tällaisen velan velkojien hyväksi. Sama koskee muuta velkaa, jota koskevat velallisen sitoumukset on laskettu yleiseen liikkeeseen.

Tuomioistuin voi omasta aloitteestaan määrätä saneerausohjelman vahvistaessaan, että sarjavahinkojen korvauksia taikka muuta sen kaltaista, samasta perusteesta johtuvien saneerausvelkojen ryhmää koskevat velkajärjestelyt ovat voimassa myös sellaisten velkojien hyväksi, joiden saatavaa ei ole tullut menettelyn aikana tietoon.

Jos saneerausohjelman jo päätyttyä ilmenee saneerausvelka, jonka perusteella saneerausohjelmaa olisi voitu aikaisemmin muuttaa, velallisen on tällöin suoritettava velasta se määrä, jonka velkoja olisi saanut silloinkin jos velka olisi sisältynyt saneerausohjelmaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa