Minilex - Lakipuhelin

Sopimukseen perustuva velkajärjestely ja ulosottoperusteen määräaika - KKO:2014:62


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Sopimukseen perustuva velkajärjestely
    Yksityishenkilön velkajärjestely
    Lisäsuoritusten vahvistaminen
    Ulosottoperusteen määräaika
    Ulosottokaari

Tapauksessa KKO 2014:62 pankilla ja A:lla oli vuonna 2004 tehty sopimus vapaaehtoisesta velkojen järjestelystä. Näitä velkoja koskeva ulosottoperuste oli annettu vuonna 1992. Vuonna 2010 pankki vaati käräjäoikeudessa kanteella A:ta suorittamaan sille noin 31 000 euroa viivästyskorkoineen sillä perusteella, että vapaaehtoisessa velkajärjestelysopimuksessa oli sovittu lisäsuoritusvelvollisuudesta A:n parantuneiden tulojen vuoksi. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen. A valitti hovioikeuteen, joka muutti käräjäoikeuden tuomiota alentamalla hieman A:n maksettavaa summaa A:n lisääntyneiden menojen vuoksi. A valitti korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus kumosi alempien oikeusasteiden tuomiot. Sen mukaan A:lla ei ollut enää velvollisuutta suorittaa velkaa pankille, sillä velka oli vanhentunut. Korkein oikeus katsoi, että velat olivat vanhentuneet vuonna 2008, jolloin ulosottoperusteen määräaika oli päättynyt. Vapaaehtoinen velkajärjestelyä koskeva sopimus ei oikeuttanut pankkia saamaan uutta ulosottoperustetta.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »