Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman kesto - KKO:2013:76


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Yksityishenkilön velkajärjestely
    Maksuohjelma
    Maksuohjelman kesto

Tapauksessa KKO:2013:76 oli kyse yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman kestosta.

Käräjäoikeus oli vahvistanut maksuohjelman kestoksi kolme vuotta. Velkoja kuitenkin vaati viiden vuoden ohjelmaa ja valitti päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus muutti maksuohjelman kestoksi viisi vuotta, koska katsoi kyseessä olevan nollaohjelma. KKO:n mukaan kuitenkin kestoksi tuli vahvistaa kolme vuotta.

Velkajärjestelylain mukaan tavallisten velkojen osalta velkajärjestelyn ja maksuohjelman sisältö on määrättävä niin, että maksuohjelman kesto on kolme vuotta. Kesto on viisi vuotta, jos maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu maksuohjelmassa tai velkajärjestely on myönnetty esteestä huolimatta.

KKO:ssa kysymykseksi tuli ratkaista, oliko A:lle vahvistetussa maksuohjelmassa poistettu maksuvelvollisuus kokonaan minkä vuoksi maksuohjelman kesto pitää olla viisi vuotta, koska A:lle maksuohjelmassa oli asetettu vain velvollisuus tilittää pesänosuuksista tulevat varat velkojille. KKO perusteli kolmen vuoden päätöstään sillä, että velkajärjestelylain pääsääntönä on kolmen vuoden maksuohjelma eikä viiden vuoden soveltamisedellytyksiä ei tule siten laajentaa tulkinnalla. Viiden vuoden säännöksen tarkoittama nollaohjelman vahvistaminen sananmukaisesti siten tarkoittaa sellaista ohjelmaa, jossa velkojille ei kerry lainkaan suorituksia velallisen ennakoitavissa olevista tuloista eikä varallisuudesta. Siten tapauksessa ei oltu vahvistettu A:lle nollaohjelmaa, koska hänet velvoitettiin tilittämään varoja velkojille. A:n maksuohjelman tuli siis olla kolmen vuoden pituinen.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »